">

کاغذ دیواری گلوری

کاغذ دیواری گلوری

کاغذ دیواری گلوری با عرض ۵۳ سانت در ۱۰ متر