کاغذ دیواری کاتارینا

کاغذ دیواری کاتارینا

کاغذ دیواری کاتارینا با عرض ۵۳ سانت در ۱۰ متر