کاغذ دیواری وارن

کاغذ دیواری وارن

کاغذ دیواری وارن با عرض ۵۳ سانت در ۱۰ متر