کاغذ دیواری هیپ فان

کاغذ دیواری هیپ فان

کاغذ دیواری هیپ فان با عرض ۵۳ سانت در ۱۰ متر