کاغذ دیواری هیمن

کاغذ دیواری هیمن

کاغذ دیواری هیمن با عرض ۵۳ سانت در ۱۰ متر