کاغذ دیواری لا بوکا

کاغذ دیواری لا بوکا

کاغذ دیواری لا بوکا با عرض ۵۰ سانت در ۱۰ متر