کاغذ دیواری سیلور

کاغذ دیواری سیلور

کاغذ دیواری سیلور با عرض ۵۳ سانت در ۱۰ متر