کاغذ دیواری جاسمین (gasmine)

کاغذدیواری جاسمین

کاغذ دیواری جاسمین ۱۰۰% قابل شستشو

کاغذ دیواری جاسمین عرض ۵۳سانت در طول ۱۰ متر

کاغذ دیواری جاسمین با تنوع رنگ بالا

کاغذ دیواری جاسمین با طرح های ساده و کلاسیک