کاغذ دیواری بلو (bello)

کاغذ دیواری بلو

کاغذ دیواری بلو باطرح های بسیار زیبا

کاغذ دیواری بلو با عرض ۵۳ سانت در طول ۱۰ متر

کاغذدیواری بلو ۱۰۰% قابل شستشو با روکش ونیل

 

 

.