کاغذ دیواری اپولو

کاغذ دیواری اپولو

کاغذ دیواری اپولو با عرض ۵۳ سانت در ۱۰ متر