کاغذ دیواری اولترا

کاغذ دیواری اولترا

کاغذ دیواری اولترا با عرض ۵۳ سانت در ۱۰ متر